Dec 9, 2009

မ်ိဳးဆက္ကြာဟမႈ

အခုတေလာ သူ႕ ဖခင္ျဖစ္သူကို သတိရေနမိသည္။ ဖခင္ကေရာ သူ႕ကို သတိရေနမည္လား။ သူ မသိပါ။ သူသိသည္က သူ႕ဖခင္သည္ သူ႕လိုသိပ္ ႏူးႏူးညံ့ည့ံ မဟုတ္ျခင္းပင္။ စကားေျပာလွ်င္ ခပ္က်ယ္က်ယ္၊ ခပ္ျပတ္ျပတ္ ေျပာေလ့ရွိသူ။ လုပ္စရာရွိသမွ်ကိုလည္း တရစပ္ လုပ္ေနတတ္သူ။ လုပ္စရာ မရွိလွ်င္လည္း စာတခုခု ဖတ္ေနတတ္သူ။ စည္းကမ္းကလည္း အလြန္တရာၾကီးသူလည္း ျဖစ္သည္။

သူမွတ္မိေနေသးသည့္ အျဖစ္အပ်က္ တခု ရွိသည္။ သၾကၤန္တခုတြင္ ျဖစ္သည္။ သူတို႕ ညီအကိုက ဖြားေအျဖစ္သူ အိမ္တြင္ ေရသြားကစားၾကသည္။ ဖခင္က ညေန ၆ နာရီ ေနာက္ဆံုးထားျပီး အိမ္ျပန္လာရန္ အကိုၾကီးကို မွာလိုက္သည္။ သို႕ေသာ္လည္း အဖြားက ညေနစာ စားျပီးမွ ျပန္ခိုင္းသျဖင့္ ညေန ၆ နာရီ ေက်ာ္သြားသည္။ ည ၇ နာရီေလာက္မွာေတာ့ ဖခင္သည္ အဖြားအိမ္သို႕ ေပါက္ခ်လာသည္။ အကိုၾကီးအေပၚ ေဒါသူပုန္ထေနေတာ့သည္။ သူကေတာ့ အငယ္မို႕ အရိုက္မခံလိုက္ရေသာ္လည္း အကိုၾကီးကေတာ့ စည္းနဲ႕ကမ္းနဲ႕ ျပန္လာရန္ မွာထားသည္ကို မလိုက္နာသျဖင့္ အေဆာ္ ခံလိုက္ရသည္။ အကိုၾကီးကလည္း သည္ကိစၥကို မေက်နပ္ပါ။ သည္လိုနဲ႕ သည္အျဖစ္အပ်က္မွ စတင္ျပီး အကိုၾကီးႏွင့္ ဖခင္အၾကား ကြဲလြဲမႈေတြက မ်ားလာသည္။ သူကေတာ့ ဗုဒၶဘာသာ အဆံုးအမအတိုင္း အနေႏၱာအနႏၱငါးပါးထဲ ပါေနသည့္ ဖခင္ ေျပာသမွ် လိုက္နာခဲ့သည္ခ်ည္း။ အကိုၾကီးနဲ႕ ဖခင္ကေတာ့ ၾကာေလ နားလည္မႈ လြဲေလ ျဖစ္ေနေတာ့သည္။

ဥပမာ- ဖခင္ျဖစ္သူ လုပ္ေနေသာ ႏိုင္ငံေရးကိစၥမ်ားကို အကိုၾကီးျဖစ္သူက သေဘာမက်။ ဖခင္သည္ မိသားစု အေရးကို ဦးစား မေပးပဲ ႏိုင္ငံေရး အလုပ္ကိုသာ အဓိက လုပ္ေနသည္၊ သည့္အတြက္ေၾကာင့္ မိသားစုမွာ ဆင္းရဲခ်ိဳ႕ငဲ့ေနရသည္-ဟု ထိုစဥ္က အကိုၾကီးက နားလည္ယူဆေနသည္။

သည္အျဖစ္အပ်က္မ်ားကို ျပန္ေတြးမိရင္း မ်ိဳးဆက္ကြာဟမႈ (Generation Gap) ဆိုသည္ကို သူ စဥ္းစားေနမိသည္။

ေယဘုယ်အားျဖင့္ မ်ိဳးဆက္တခုကို မိဘႏွင့္ သားသမီး အေနျဖင့္ သတ္မွတ္ၾကသည္။ မိဘသည္ ပထမမ်ိဳး ဆက္ျဖစ္ျပီး သားသမီးတို႕သည္ ေနာက္မ်ိဳးဆက္သစ္ျဖစ္သည္။ ဒုတိယ မ်ိဳးဆက္ျဖစ္သည္။ သားသမီးတို႕မွ ေမြးဖြားလာၾကေသာ ေျမးမ်ားသည္ တတိယ မ်ိဳးဆက္ ျဖစ္မည္။ အၾကမ္းျဖင္းအားျဖင့္ အႏွစ္ ၂၀-၂၅ ႏွစ္ သည္ မ်ိဳးဆက္တခုႏွင့္ တခုအၾကား အခ်ိန္ကလ အကြာအေ၀းျဖစ္သည္။

ဤေလာကၾကီးတြင္ အသစ္ႏွင့္ အေဟာင္းသည္ ရွိခဲ့သည္၊ ရွိေနသည္၊ ရွိေနလိမ့္ဦးမည္။ ေခတ္ေဟာင္း စနစ္ေဟာင္းႏွင့္ ေခတ္သစ္ စနစ္သစ္သည္လည္း ရွိေနခဲ့သည္၊ ရွိေနသည္၊ ရွိေနလိမ့္ဦးမည္။ မ်ိဳးဆက္သစ္ႏွင့္ မ်ိဳးဆက္ေဟာင္းသည္လည္း ထိုသို႕ပင္ ျဖစ္ေပသည္။

သည္အခါ မ်ိဳးဆက္သစ္ႏွင့္ မ်ိဳးဆက္ေဟာင္း ဟူသည့္ မတူညီေသာ မ်ိဳးဆက္မ်ား အၾကား ၾကည့္ျမင္ ယူဆပံု မတူညီျခင္း၊ အျပန္အလွန္ နားလည္မႈ ကင္းမဲ့လာေစသည့္ မတူညီေသာ သေဘာထားမ်ား ရွိျခင္း၊ ဘ၀ စံထားမႈ မတူညီျခင္း၊ ေနထိုင္မႈ ပံုသ႑ာန္ ကြဲျပားလာျခင္းႏွင့္ အျပန္အလွန္ တန္ဖိုးထားမႈမ်ား ကင္းမဲ့လာျခင္း-တို႕ ျဖစ္ေပၚလာသည့္အခါ မ်ိဳးဆက္ကြာဟမႈ (Generation Gap) ရွိေနသည္-ဟု ေျပာဆိုၾကေပသည္။ ထိုအခါ လူငယ္မ်ားႏွင့္ ၄င္းတို႕၏မိဘမ်ား (သို႕မဟုတ္ - အေရွ႕ မ်ိဳးဆက္မ်ား) အၾကား (မလိုလားအပ္စြာ ကံမေကာင္း အေၾကာင္းမလွစြာ) အယူအဆ ၂ မ်ိဳး၊ အျမင္ ၂ မ်ိဳး၊ အေျခအေန ၂ မ်ိဳး ျဖစ္ေနေလေတာ့သည္။

မ်ိဳးဆက္တခုကို ထိုမ်ိဳးဆက္ေနာက္မွ ေပၚေပါက္လာသည့္ မ်ိဳးဆက္ အသစ္တခုမွ ကြဲျပားသြားေစေအာင္ ခြဲျခားလိုက္သည့္ ႏွစ္ကာလမ်ားသည္ အေရးပါေလသည္။၊ အထူးသျဖင့္ ထို ႏွစ္ကာလမ်ားက ထိုမ်ိဳးဆက္ ၂ ခု အၾကားတြင္ နားလည္မႈ မရွိျခင္း၊ အျမင္ကြဲျပားျခင္းတို႕ကို ကိုယ္စားျပဳေနသည္။

သည္ေနရာတြင္ ကြာဟမႈ (Gap) ဆိုသည္မွာ အလြန္က်ယ္ျပန္႕သည့္ အခ်က္အလက္မ်ား ပါ၀င္သည္-ဟု သူ စဥ္းစားမိသည္။ အဓိကက်သည့္ ၾကည့္ျမင္ ယူဆပံု မတူညီျခင္း၊ ကြဲျပားေသာ သေဘာထားမ်ား ရွိျခင္း၊ ဘ၀အေပၚ စံထားမႈမ်ား မတူညီျခင္း၊ ေနထိုင္မႈ ပံုသ႑ာန္ ကြဲျပားျခင္း၊ အျပန္အလွန္ တန္ဖိုးထားမႈမ်ား ကင္းမဲ့ျခင္းတို႕မွာ အဓိက က်ေသာ္လည္း က်န္ အခ်က္အလက္မ်ား ျဖစ္သည့္ ထိုမ်ိဳးဆက္မ်ား ရွင္သန္ၾကီးျပင္းလာရသည့္ ပတ္၀န္းက်င္ ေရေျမအေျခအေန၊ ႏိုင္ငံေရး အေနအထား၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး၊ ဘာသာေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ အေဆာက္အအံုမ်ား၏ လႊမ္းမိုးမႈ တို႕ကိုလည္း ထည့္သြင္းစဥ္းစားရမည္-ဟု သူ ေတြးထင္မိသည္။

လူတဦးစီအေပၚ အေတြးအေခၚအရ လႊမ္းမိုးမႈသည္ အေရးၾကီးသည္။ မည္သူမဆို မိမိကိုယ္တိုင္ သိသည္ျဖစ္ေစ မသိသည္ျဖစ္ေစ အေတြးအေခၚတခုခုကိုေတာ့ ကိုင္စြဲ ၾကီးျပင္းလာၾကသည္ခ်ည္း ျဖစ္သည္။ ထို အေတြးအေခၚကို မိုင္ေထာင္ခ်ီေ၀းေသာအရပ္မွ ရရွိခဲ့ျခင္း မဟုတ္ပါ။ ထိုလူတဦး ရွင္သန္ၾကီးျပင္းလာရာ ပတ္၀န္းက်င္က ေပးလိုက္ျခင္းသာျဖစ္ပါသည္။ ထိုအခါ အထက္တြင္ သူ စဥ္းစားမိေသာ က်န္ အခ်က္အလက္မ်ား၏ လႊမ္းမိုးမႈက ထိုလူတေယာက္ကို အေတြးအေခၚတခုကို ကိုင္စြဲလိုက္ေစသည္၊ လားရာတခုသို႕ ဦးတည္သြားေစသည္-ဟု သူ ယူဆသည္။

သည္အခါ ေယဘုယ်ေျပာရလွ်င္ မ်ိဳးဆက္ တမ်ိဳးဆက္တည္းျဖစ္လွ်င္ အေတြးအေခၚအရ ကြာဟမႈက သိပ္မရွိၾက၊ မ်ိဳးဆက္တူမ်ားသည္ အခ်ိန္ကာလတခုကို အတူတူ ျဖတ္သန္းလာရသျဖင့္ ပတ္၀န္းက်င္ ေရေျမအေျခအေန၊ ႏိုင္ငံေရး အေနအထား၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး၊ ဘာသာေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ အေဆာက္အအံုမ်ား၏ လႊမ္းမိုးမႈကို အတူတကြ ခံစားၾကရသည့္အတြက္ ကြဲလြဲမႈ မ်ားမ်ား စားစား မရွိ။

သိုေသာ္လည္း မ်ိဳးဆက္ မတူသည့္အခါ ကြဲလြဲမႈမ်ားက အလို အေလ်ာက္ကို ရွိလာေတာ့သည္။ မတူညီသည့္ အခ်ိန္ကာလကို ျဖတ္သန္းလာရသျဖင့္ ေန႕စဥ္ေနထိုင္မႈ ဘ၀မွာပင္ မ်ိဳးဆက္ေဟာင္းမ်ား မၾကံဳေတြ႕ရသည္မ်ားကို မ်ိဳးဆက္သစ္မ်ားက ၾကံဳေတြ႕ရသည္။ သည္အခါ မတူညီေသာ အေတြ႕အၾကံဳမ်ားက မတူညီေသာ အျမင္မ်ားကို ေမြးထုတ္ေပးလိုက္ေတာ့သည္။ ျပႆနာ တရပ္ကို ရႈျမင္ၾကသည့္အခါ မ်ိဳးဆက္ေဟာင္းႏွင့္ မ်ိဳးဆက္သစ္အၾကားတြင္ ကြဲလြဲမႈမ်ား ရွိလာသည္။ သို႕ေသာ္လည္း ဤအေျခအေနသည္ သဘာ၀က်စြာ ျဖစ္ေပၚလာျခင္းသာ ျဖစ္သည္။ ဤအေျခအေနသည္ မ်ိဳးဆက္ကြာဟမႈ (Generation Gap) ကို မျဖစ္ေစေသး။

သို႕ေသာ္လည္း ဤအေျခအေနမွတဆင့္ တက္ျပီး နယ္ပယ္အားလံုးတြင္ မ်ိဳးဆက္မ်ား အၾကား အျပန္အလွန္ နားလည္မႈမ်ား က်ယ္ျပန္႕စြာ ကင္းမဲ့လာသည့္ အေျခအေနသို႕ ေရာက္လာျပီဆိုလွ်င္မူ မ်ိဳးဆက္ကြာဟမႈ ရွိေနျပီ-ဟု အတိအက် ဆိုႏိုင္ပါမည္။

သူ စဥ္းစားမိေနသည္က အမိဗမာျပည္မွာလည္း မ်ိဳးဆက္ကြာဟမႈ ရွိေနျပီလား။
အမိဗမာျပည္မွာ မ်ိဳးဆက္ကြာဟမႈ ရွိမရွိကို မည္သို႕ တိုင္းတာမည္နည္း။

ဆိုပါစို႕- ၁၉၇၄ ဦးသန္႕အေရးေတာ္ပံုတြင္ ပါ၀င္ခဲ့ၾကေသာ ေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ ၁၉၉၆ ခုႏွစ္ ေက်ာင္းသားလႈပ္ရွာမႈတြင္ ပါ၀င္ခဲ့ေသာ ေက်ာင္းသားမ်ား အၾကားတြင္ ၂၂ ႏွစ္-ဟူေသာ အခ်ိန္ကာလ ကြာျခားခ်က္ ရွိသည္။ မ်ိဳးဆက္တခု၏ ေယဘုယ် သတ္မွတ္ခ်က္အရ ထို မ်ိဳးဆက္ ၂ ခုကို မ်ိဳးဆက္ေဟာင္းႏွင့္ မ်ိဳးဆက္သစ္အျဖစ္ သတ္မွတ္ႏိုင္သည္။ ထိုမ်ိဳးဆက္ ၂ ခု အၾကားမွာ မ်ိဳးဆက္ကြာဟမႈ ရွိခဲ့ပါသလား။ ထိုမ်ိဳးဆက္ ၂ ခုလံုးသည္ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ကို ဆန္႕က်င္ခဲ့ၾကသည္၊ ဒီမိုကေရစီေရးအတြက္ စြန္႕လႊတ္ တိုက္ပြဲ၀င္ခဲ့ၾကသည္။ မတရားမႈကို လက္ပိုက္ ၾကည့္မေနခဲ့ၾက၊ မတရားမွန္းသိလ်က္ ေခါင္းငံု႕မခံခဲ့ၾက၊ သည္သို႕ ဆိုလွ်င္ ထို မ်ိဳးဆက္ ၂ ခုမွာ ႏိုင္ငံေရးအရ မ်ိဳးဆက္ကြာဟမႈ မရွိ-ဟု သူထင္သည္။ က်န္သည့္ ကြာဟမႈမ်ားေတာ့ ရွိႏိုင္ေလသည္ေပါ့။ ဥပမာ- ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ၾကေသာ ဂီတပံုစံ၊ အ၀တ္အစား ၀တ္ဆင္ပံု- စသည္ျဖင့္။

ထို႕အတူ ၁၉၆၂ ခုႏွစ္ မ်ိဳးဆက္မ်ား၊ ၈၈ မ်ိဳးဆက္မ်ား- စသည္ျဖင့္ သူ ဆက္စပ္ စဥ္းစားေနမိသည္။ သူ႕အေနျဖင့္ေတာ့ အမိဗမာျပည္မွာ ႏိုင္ငံေရးအရ မ်ိဳးဆက္ကြာဟမႈ ရွိသည္-ဟု မထင္ပါ။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ အမိဗမာျပည္၏ ႏိုင္ငံေရး ၀န္ရိုးၾကီးကို တေလွ်ာက္လံုး တြန္းလွည့္လာခဲ့သည္႕ ေက်ာင္းသားထုၾကီးသည္ မ်ိဳးဆက္တခုျပီးတခု ေျပာင္းခဲ့ေသာ္လည္း တလက္တည္းေသာ တိုက္ပြဲ၀င္ ခြပ္ေဒါင္းအလံကို လက္ဆင့္ကမ္း သယ္ေဆာင္လာေနခဲ့သည္မွာ ယေန႕အထိပင္ မဟုတ္လား။

(ေအာင္သာငယ္)

23 comments:

ေတာင္ေပၚသား said...

ကုိၾကီးေရ ဖတ္ျပီး ပုိစ့္တခုကုိ သတိတရ ရွိလုိ႕ ေတြးျပီး ျပဳံးသြားတယ္ဗ်ာ း)


ေလးစားလ်က္
ေတာင္ေပၚသား

Anonymous said...

Good post at the right time. I do believe that too " အမိဗမာျပည္မွာ ႏိုင္ငံေရးအရ မ်ိဳးဆက္ကြာဟမႈ ရွိသည္-ဟု မထင္ပါ။ "

ေမာင္မိုး said...

အစ္ကိုေရ...
ပို႔စ္ကို ေသခ်ာဖတ္ျဖစ္ပါတယ္။ မ်ိဳးဆက္ကြာဟမႈဟာ အမ်ားၾကီး ရွိေနပါတယ္။
ဒါေပမဲ႔ စစ္အာဏာရွင္ကို မၾကိဳက္တာ၊ ယေန႔အခ်ိန္ထိ တြန္းလွန္ေနၾကတာကေတာ႔ ကြာဟမႈမရွိေသးတာ ထူးဆန္းတယ္။ ကြ်န္ေတာ္႔အထင္ကေတာ႔ ေနာင္လာမယ္႔ မ်ိဳးဆက္ေတြက ဒီအပိုင္းမွာ ပိုျပီးျပင္းထန္လာလိမ္႔မယ္။ ပိုျပီးဆန္႔က်င္လာၾကလိမ္႔မယ္။

Anonymous said...

Good post. .

Anonymous said...

အကို႔ဆီကေန ဒီလိုပို႔စ္မ်ိဳး ဖတ္ရလိမ္႔ဦးမယ္လို႔
ေမ်ွာ္လင္႔မိခဲ႔ေသးတယ္... အခုေနာက္ပိုင္း ၾကားေနရတဲ႔
စကားလံုးေတြက မ်ိဳးဆက္ကြာဟမွဳ နဲ႔ အျပဳသေဘာေဆာင္ျခင္း... အဲ စကားလံုးေတြ မၾကားခ်င္ေတာ႔ တာ အမွန္ဘဲ...
အၾကားခ်င္ဆံုး က ေထာင္ထဲ ေရာက္ေနတဲ႔
ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းက်ေနသူေတြ အားလံုး လႊတ္လိုက္ျခင္း ....

Anonymous said...

အေပၚမွာ ေရးခဲ႔တာာ က်မပါ..ကိုေအာင္သာ..

mie nge

Nge Naing said...

၇၄ နဲ႔ ၉၆ ကြာတာကိုေတာ့ သြားမေျပာနဲ႔ ျပည္ခ်စ္ေခတ္က ေတာ္လွန္ေရးလုပ္ခဲ့တယ္လုိ႔ ေျပာတဲ့သူေတြကို ကၽြန္မ ေတာထဲမွာတုန္းက ေတာ္လွန္ေရးၿပီးေအာင္ မလုပ္ခဲ့တဲ့ ျပည္ေျပးေတြဆိုၿပီး ကၽြန္မ လံုး၀ၾကည့္လို႔မရဘူး သူတို႔လုပ္ခဲ့တယ္ဆိုတာကို အထင္လည္း မႀကီးခဲ့ဖူးဘူး အခုေတာ့ ေနာက္လူေတြအတြက္ သူတို႔ေနရာကို ကိုယ္တိုင္ေရာက္ေနၿပီ။

P.Ti said...

မ်ိဳးဆက္ေတြကြာလာလုိ႔ ဘ၀မွာစံထားရတာေတြ ကြဲျပားျခားနာလာတာကေတာ့ အမွန္ပဲ။

ေက်ာင္းသားေတြရဲ႕ မ်ိဳးဆက္တိုင္းမွာ ျခားနားခ်က္ေတြရွိေပမယ့္ မတရားမႈေတြကို လက္မခံဘူးဆိုတဲ့ စိတ္ဓာတ္ကေတာ့ ျခားနားမႈမရွိေသးဘူး။ ေနာက္ၿပီး အာဏာရွင္အစိုးရဆုိတာကလည္း မေျပာင္းလဲေသးဘူး။

အဲဒါေတြေၾကာင့္ ခြပ္ေဒါင္းအလံကို လက္ဆင့္ကမ္းသယ္ေနရတာ လုိ႔ထင္တယ္။

တခ်ိဳ႕ဟာေတြက လူအမ်ားထက္ တစ္ေယာက္ခ်င္း ခံစားခ်က္ေၾကာင့္ ကိုယ္တိုင္ဆြဲထုတ္လုိက္တဲ့ General Gap ေတြပါ။

mysterysnow said...

ြGeneration Gap ဆိုတာေတြထက္ ေခတ္ေရစီးေၾကာင္းတိုက္စားမႈေၾကာင့္ လူၾကီးနဲ႔လူငယ္ အေတြးအေခၚေတြ ကြာျခားသြားတယ္လို႔ထင္မိပါတယ္...

တိုးတက္မႈေတြကို ခံစားသိျမင္ေနတဲ့လူငယ္ေတြက လူၾကီးေတြထက္ ပိုျပီး ျဖန္႔က်က္စဥ္းစားတတ္လာၾကတယ္ လို႔လဲထင္မိပါတယ္...

ေနာက္တစ္ခုကေတာ့ မ်ိဳးခ်စ္စိတ္ ႏိုင္ငံခ်စ္စိတ္
အမိေျမကို တိုးတက္ေစခ်င္တဲ့ စိတ္
ဒါကေတာ့ ဘယ္တုန္းကမွ ဘယ္သူမွရိုက္ခ်ိဳးလို႔မရတဲ့ ျမန္မာ့မ်ိဳးဆက္သစ္ လူငယ္ေတြရဲ႔ စိတ္ဓါတ္ပါ....

ႏိုင္ငံေရးအတြက္ ဘဝကို စြန္႔ခဲ့သူ စြန္႔ဝံ႔သူေတြရဲ႔
စိတ္ဓါတ္ေတြကေတာ့ အားလံုး အတူတူပါပဲ...

အသက္ၾကီးတာနဲ႔ ငယ္တာပဲကြာသြားခဲ့တာပါ...
ေလွ်ာက္ခဲ့တဲ့လမ္းေၾကာင္းေတြက တစ္ခုတည္းပဲေလ...
ဦးတည္ခဲ့တဲ့ ပန္းတိုင္ကလဲ တစ္ခုတည္းဆိုေတာ့...

ဒီေနရာမွာ Gap မရွိဘူးလို႔ ထင္မိပါတယ္...

ႏွင္း

လင္းဒီပ said...

အစ္ကို Gap ဆိုတာ ကၽြန္ေတာ္ လက္မခံပါ ။

တရားမွ်တမႈ အမွန္တရား အဆိုးအေကာင္း ခြဲျခားႏိုင္စြမ္းမွာ လူႏွင့္ပင္ ဆိုင္ပါသည္ ။

ေဒါက္တာသန္းထြန္း စကားေလးပဲ ထပ္ရြတ္ခ်င္ပါသည္ ။
သမိုင္းသင္တာ မ “အ” ေအာင္လို႕ပါ ။
“အ”ေနေသးသည္ ဆိုပါလွ်င္...။

ကုိေပါ said...

ဓမၼႏွင့္ အဓမၼ။

တရားျခင္းႏွင့္ မတရားျခင္း။

လြတ္လပ္ျခင္းႏွင့္ ဖိႏွိပ္ခံရျခင္း။

ဘယ္အရာကုိ ေရြးခ်ယ္မလဲ ဆုိတဲ့ ေရြးခ်ယ္ခြင့္ပဲရွိတယ္။ အဲဒီဘက္ႏွစ္ဖက္ကေန သီးျခားကင္းလြတ္ၿပီး မဆုိင္သလုိ ေနလုိ႔မရႏုိင္ပါဘူး။

မဆုိင္သလုိ၊ မသိသလုိ၊ စိတ္မဝင္စားသလုိ ေနတဲ့လူဟာ
(၁) တုံး အ လုိ႔ေသာ္လည္းေကာင္း (ေမာဟဂတိ)
(၂) ေၾကာက္ရြံ႕လုိ႔ေသာ္လည္းေကာင္း (ဘယာဂတိ)
(၃) တစုံတေယာက္ကုိ မုန္းလုိ႔ေသာ္လည္းေကာင္း (ေဒါသဂတိ)
(၄) တစုံတေယာက္မ်က္ႏွာ (သုိ႔) တံစုိးလက္ေဆာင္ကုိ ေထာက္ထားငဲ့ညႇာလုိ႔ေသာ္လည္းေကာင္း (ဆႏၵာဂတိ)

စတဲ့ အဂတိတရားတခုခုေၾကာင့္သာ မဆုိင္သလုိ၊ မသိသလုိ၊ စိတ္မဝင္စားသလုိနဲ႔ တကယ္တမ္းမွာ မရပ္သင့္တဲ့ဖက္မွာ ရပ္မွန္းမသိ ရပ္မိလ်က္သား ျဖစ္တတ္ပါတယ္။

အခ်ိန္ကာလေတြသာ ေရြ႕ေလ်ာသြားခဲ့မယ္။ မ်ဳိးဆက္ေတြသာ ေျပာင္းသြားခဲ့မယ္။

အဓမၼေတြႀကီးစုိးေနဆဲဆုိရင္ ဓမၼဖက္က မားမားရပ္ၿပီး တြန္းလွန္ေနသူေတြ ရွိၿမဲရွိေနလိမ့္မယ္။

မတရားမႈေတြ ႀကီးစုိးေနမယ္ဆုိရင္ တရားမွ်တမႈအတြက္ မားမားရပ္ၿပီး တြန္းလွန္ေနသူေတြ ရွိၿမဲရွိေနလိမ့္မယ္။

ဖိႏွိပ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္မႈေတြရွိေနမယ္ဆုိရင္ လြတ္လပ္ျခင္းဖက္က မားမားရပ္ၿပီး တြန္းလွန္ေနသူေတြ ရွိၿမဲရွိေနလိမ့္မယ္။

ဒါေၾကာင့္ လြတ္လပ္ျခင္း၊ တရားမွ်တျခင္းေတြနဲ႔ ပတ္သက္လာရင္ မ်ဳိးဆက္ကြာဟမႈဆုိတာ မရွိႏုိင္ဘူး။

Anonymous said...

"ကြာဟမႈ (Gap) ဆိုသည္မွာ အလြန္က်ယ္ျပန္႕သည့္ အခ်က္အလက္မ်ား ပါ၀င္သည္-ဟု သူ စဥ္းစားမိသည္။ "
........................................
................................

အဲဒါကုိပုိလက္ခံတယ္။

ေလးစားစြားျဖင့္

ၾဆာေယာ said...

အကို စာေတြဖတ္ရလို့ အျမင္ က်ယ္လို့
ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။
Gap ကိုေတာ့မေျပာတတ္ဖူး။
ဘယ္ေခတ္မွာ မဆို
လူႀျကီး နွင့္ လူငယ္
ေတြးေခၚမွူ့ေလးေတာ့
အျမဲ ကြာမယ္ ထင္ပါတယ္။

tin min htet said...

မ်ိဳးဆက္ကြာဟမႈ ရွိေတာ့ရွိမွာပါပဲ။ တခ်ိဳ႕ကလည္း ၁၀ ႏွစ္ကို မ်ိဳးဆက္ တခုလို႔ သတ္မွတ္ၾကပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္နဲ႔ ကြ်န္ေတာ့္ထက္ ၁၀ ႏွစ္ ႀကီးတဲ့သူ၊ ကြ်န္ေတာ့္ထက္ ၁၀ ႏွစ္ငယ္တဲ့သူ ေဖ်ာ္ေျဖေရး မီဒီယာျခင္း၊ နည္းပညာျခင္း၊ လူမႈေရး၊ ႏိုင္ငံေရး ဝန္းက်င္ေတြ လံုးဝျခားနားသြားပါတယ္။ ဒီေတာ့ ကြာေတာ့ ကြာမွာပဲ။

ဘဝရပ္တည္မႈ ေရြးခ်ယ္ဖို႔ကိုေတာင္ ကြ်န္ေတာ္ ၁၀ တန္းေလာက္ထိက အမွတ္မွီတဲ့ အထဲက ေက်ာင္းတေက်ာင္းတက္မယ္ ၿပီးရင္ အစိုးရ အလုပ္တခုဝင္လုပ္မယ္ ဆိုတာမ်ိဳးပဲ စိတ္ကူးရွိတယ္။ ခုေခတ္မွာေတာ့ ေရြးခ်ယ္မႈေတြ ပိုမ်ားလာပါတယ္။

ဒါက ကြာဟတဲ့ အပိုင္း။

မကြာတဲ့ အပိုင္းကိုေတာ့ အကိုေျပာသြားၿပီးပါၿပီ။ သေဘာမွ်ပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္ထက္ ၁၀ ႏွစ္ငယ္ၿပီး၊ ကြ်န္ေတာ့္ထက္ လူမႈေရး၊ ႏိုင္ငံေရး အျမင္က်ယ္သူေတြ၊ အျမင္ျပတ္သူေတြ ေတြ႔ခဲ့ ခင္ခဲ့ရပါတယ္။ ေခတ္ေပၚ မီဒီယာေတြ ေက်းဇူးနဲ႔ အရာရာကို လက္လွမ္းမွီႏိုင္တာက အဓိကေပါ့။

tin min htet said...

အခ်ဳပ္ေျပာရရင္ ဖူးပြင့္ပံု သီးပြင့္ပံု မတူေပမယ့္၊ အျမစ္ေတြ ေရာယွက္ေနပါတယ္။

ကုိေအာင္ said...

စာေတြ လာဖတ္တယ္ အကုိၾကီး၊ က်ေနာ္လည္း ဒီအေၾကာင္းကုိ သိသေလာက္ေရးမယ္ အကုိ၊ ခင္မင္လ်က္ ...
ကုိေအာင္

Myo Win Zaw said...

အစ္ကို ေဆာင္းပါးကို ဖတ္ၾကည့္တာ အြန္သင့္ေလ်ာ္ လိုအပ္တဲ့ ေဆာင္းပါးလို႕ျမင္တယ္ မ်ိဳးဆက္ကြာဟမွဳ သိပ္ရွိလွတယ္ေတာ့ မျမင္မိဘူး တကယ္အေရးၾကီးတဲ့ အခ်ိန္မွာ လူငယ္ေတြဟာ ကိုယ္က်ရာ တာ၀န္ကေန ၀င္ေရာက္ထမ္းေဆာင္ ၾကတာ ေတြ႕ေနၾကရတာဘဲ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္တုန္း ကရယ္ နာဂစ္တုန္းကရယ္ကို ၾကည့္ရင္သိၾကမွာပါ ေပၚထြက္လာတဲ့ သူရဲေကာင္းေတြအမ်ားၾကီးပါ ေနာင္လဲေပၚလာဦးမွာပါ အစ္ကိုေျပာသလို ခြပ္ေဒါင္းအလံေတာ္ ကို လက္ဆင့္ကမ္း ေနၾကဦးမွာဘဲ
ေလးစားစြာျဖင့္

အလြန္အသူ said...

မသိလို့ပါ..ခြပ္ေဒါင္းအလံကိုလက္ဆင့္ကမ္းတယ္ဆိုေတာ့ အရင္ အကိုေအာင္သာငယ္တို့ေခတ္က လူေတြက ဆက္လုပ္စရာမလိုေတာ့ဘူးေပါ့ေနာ္။

ေရႊရတုမွတ္တမ္း said...

အလြန္အသူရာ..အပဲအ နိုင္လြန္းတယ္
ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းတို႔ လူငယ္္ေတြ ေရွ႕ကိုေရာက္လာေတာ့ သခင္ကိုယ္ေတာ္မိႈင္းတို႕လိုလူၾကီးေတြကဘာေျပာတယ္ထင္သလဲ..မင္းတို႕လူငယ္ေတြကို ဒို႔လူၾကီးေတြက ထီးကိုင္ ဖိနပ္္ကိုင္ဝန္းရံေပးမယ္လို႔ေျပာခဲ့တာ..အခု လူငယ္ေတြကိုလက္ဆင့္ကမ္းတဲ့ ခြပ္ေဒါင္းအလံကို ဒို႔လူၾကီးေတြကဝန္းရံဖို႔အသင့္ပဲ..သမိုင္းဆိုတာ မ အ ေအာင္ သင္ခိုင္းထားတာ..ကိုယ့္ျပည္သမိုင္းမွ ကိုယ္မသိရင္ ျမက္စားတဲ့အဆင္႔ကဘယ္ေတာ့မွမလြတ္ေျမာက္နိုင္ဘူး

Anonymous said...

"အခု လူငယ္ေတြကိုလက္ဆင့္ကမ္းတဲ့ ခြပ္ေဒါင္းအလံကို ဒို႔လူၾကီးေတြကဝန္းရံဖို႔အသင့္ပဲ"

အဲတာ သခင္ကိုယ္ေတာ္မိႈင္းေလ။ ခုမ်ား ငါသိ ငါတတ္ေတြၾကီးပဲ မ်ားလားလို႕။ ((majority online ကဟာမ်ားကို ဆိုလိုပါတယ္။))

Unknown said...

မ်ဳိးစက္တစ္ခုနဲ႔ တစ္ခုၾကား ကြာဟခ်က္ဆိုတာေတာ့ ႐ွိမွာပါပဲ..။ အကယ္လို႔ ႏိုင္ငံေရး ဦးတည္ခ်က္ပန္းတိုင္ခ်င္းတူရင္ေတာင္၊ ခံယူခ်က္ခ်င္းတူရင္ေတာင္ ေဖာ္ေဆာင္ပုံ၊ လုပ္ေဆာင္ပုံကေတာ့ ကြဲျပားလိမ့္မယ္နဲ႔တူပါတယ္။

littlebrook said...

မ်ိဳးဆက္ကြာဟမႈ တကယ္ရွိပါတယ္ ခံယူခ်က္ခ်င္းလည္းကြဲသြားပါၿပီ တစ္မ်ိဳးသားလံုးအတြက္ဆိုတာမ်ိဳးထက္ ခုေခတ္မွာ တစ္ကိုယ္ေတာ္လြတ္ေျမာက္ေရးကို ပိုႀကိဳးစားလာတာ ပိုမ်ားတယ္လို႔ ကြ်န္ေတာ္ထင္တယ္ ... ကြ်န္ေတာ့္အထင္ေနာ္ ေသေသခ်ာခ်ာစုစည္းေပးႏိုင္တယ့္ ေသေသခ်ာခ်ာဘာလုပ္ ဘာပီးရင္ဘာလုပ္ဆိုတာမ်ိဳးကို လမ္းညႊန္ေပးမယ့္သူလည္း မရွိဘူး ... ေလထဲလမ္းစမ္းေလွ်ာက္ေနရတယ့္လူေတြလိုပဲ

Anonymous said...

အကိုေရ gap ေတြ gap ေတြ ဖတ္ရင္း တခန္း လြတ္ခ်င္လာတယ္ မအယ္ ဦးေနွာက္ထဲမွာ gap ရွိေနလား မသိဘူး။မအယ္